Přenosná verze Sticky Password

Využíváte střídavě více počítačů? Chtěli byste mít svá hesla a identity pro rychlé vyplňování formulářů stále při sobě? Využít můžete přenosnou verzi aplikace Sticky Password.

Patříte mezi uživatele, kteří mají jeden počítač doma a další v zaměstnání? Pokud na jednom z nich využíváte program Sticky Password, ve kterém máte vytvořeny vlastní identity pro vyplňování formulářů a databázi hesel pro přihlašování k různým službám, můžete si vytvořit jeho přenosnou verzi a uložit ji na USB disk.

Díky tomu budete mít své údaje a hesla neustále při sobě, což je velmi výhodné a pohodlné. Nejenže vám postačí, abyste si pamatovali jen jediné heslo, pomocí kterého si zpřístupníte všechna ostatní, ale zvýšíte také jejich ochranu. Pokud se totiž potřebujete přihlásit k nějaké službě z veřejného počítače (například v internetové kavárně), stačí připojit USB disk, spustit přenosnou verzi Sticky Password a přihlašovací údaje se nechat automaticky vyplnit. Tím se vyhnete ručnímu zápisu, protože nikdy nevíte, jaké programy na takovém počítači běží v pozadí a zda náhodu nezaznamenávají, co píšete na klávesnici.

Vytvoření přenosné verze

Připojte k počítači USB disk a spusťte program Sticky Password. Pravým tlačítkem klepněte na jeho ikonu v oznamovací oblasti a z kontextové nabídky zvolte příkaz Přenosná verze. Tím spustíte průvodce, který vás provede vytvořením přenosné databáze. Hned v prvním okně by se měl zobrazit připojený přenosný disk. Není-li tomu tak, zatrhněte položku Zobrazit další jednotky. Vyberte požadovanou jednotku a poté klepněte na tlačítko Další.

V dalším okně pak budete vyzváni, abyste zvolili, zda má být při spuštění přenosné verze vyžadováno hlavní heslo pro přístup k databázi. To jednoznačně doporučujeme, proto první položku ponechte nezatrhnutou. Je-li příslušná volba k dispozici, můžete nastavit automatické spuštění programu po vložení USB disku. Nakonec klepněte na tlačítko Spustit, čímž zahájíte vytváření přenosné verze. Pak průvodce zavřete klepnutím na Dokončit.

Připojení k jinému počítači

V tuto chvíli už můžete přenosný disk připojit ke kterémukoliv počítači. Zobrazte obsah disku a klepnutím na spouštěcí soubor program spusťte. Při prvním takové použití budete nejprve vyzvání k instalaci doplňků pro přítomné prohlížeče. Zatrhněte ten, který budete používat, a klepněte na Instalovat. Následně program vyzve k deaktivaci integrovaných správců hesel a zřejmě také k importování hesel uložených v prohlížečích a aplikacích. Toho využijte u pracovního či jiného počítače, rozhodně však ne v případě počítače veřejného.

Nakonec budete moci vytvořit zástupce na pracovní ploše a poté se již zobrazí dialog pro zadání hlavního hesla pro přístup k vaší databázi. Sticky Password pak můžete využívat stejným způsobem, jako standardní verzi nainstalovanou na původním počítači. Při odchodu program prostřednictvím ikony ukončete a odpojte přenosný disk.

Synchronizace s přenosnou verzí

Hesla nebo nové identity v průběhu času přibývají a databáze programu se rozšiřuje. Abyste měli vždy aktuální jak pevnou verzi na počítači, tak tu přenosnou, je potřeba občas obě databáze synchronizovat.

Nejprve připojte USB disk s přenosnou verzí k počítači, na kterém máte nainstalovanou také standardní verzi programu Sticky Password. Poté klepněte pravým tlačítkem na jeho ikonu a v nabídce vyberte příkaz Přenosná verze. V prvním okně průvodce zvolte typ synchronizace. Volba Sloučení dvou Databází znamená, že budou porovnány obě databáze (pevná i přenosná). Další dvě volby pak zajistí přepsání přenosné (či naopak) pevné verze tou druhou.

Zvolíte-li sloučení databází, program nejprve provede kontrolu dat, která jsou duplikována, a potom zobrazí výpis položek, jež se v jedné či druhé databázi nenacházejí. Ty pak vyberte a tlačítkem Spustit zahajte synchronizaci.


Napsat komentář

(*) = povinné pole

(číslicí) (*)